Nieuws

Vacature bestuurslid Meidenvoetbal

Vacature Bestuurslid Deltalent meidenvoetbal

Deltalent is de werknaam voor de stichting sporttalent en onderwijs in de Delta. Het bestuur is ter versterking van zijn team, op zoek naar een Bestuurslid om de komende jaren onze gezamenlijke ambities waar te maken.

Deltalent door talent, voor talent!

Deltalent is een organisatie die zich inzet voor talentontwikkeling van jongeren van 11 t/m 18 jaar, om deze jongeren van regionaal naar nationaal niveau te begeleiden. Dit wordt gedaan in de Delta, het gebied van Zeeland tot Tilburg en van Rotterdam tot Antwerpen. Met als doel een Olympisch klimaat creëren in de Delta.


Momenteel is er talentbegeleiding voor de sporten hockey, atletiek, handbal, rugby, meidenvoetbal en schaatsen. Deltalent wil door middel van extra begeleiding en trainingen de sporters klaarstomen voor topsport. De sporter moet leren omgaan met begeleiding, supporters, sponsoren en maatschappelijke verantwoording. Tevens krijgen de talenten medische ondersteuning. Dit alles wil de organisatie bereiken door verschillende facetten.

Allereerst krijgen de sporters extra trainingen/ begeleiding van huidige of oud nationale topsport trainers en sporters om hun sportniveau te verhogen. Dit wordt gedaan door ochtend- en middag trainingen op verschillende locaties. Tevens zullen de talenten hun sportniveau verhogen door professionele medische ondersteuning, dit alles dient de sportieve ontwikkeling.

Tot slot resulteert dit in een maatschappelijke verantwoorde ontwikkeling. De talenten dienen sociale vaardigheden te ontwikkelen en worden begeleid in hun verantwoordelijke taak richting de supporters, sponsoren en Deltalent. Maar ook bij hun vereniging en school. Tevens heeft dit als doel om de talenten boegbeelden in hun sociale omgeving te laten worden.


Deltalent is in volledige harmonie met school. De talenten kunnen op hun eigen school blijven en blijven sporten bij de sportvereniging waarvan ze lid zijn.


Deltalent is door talent, voor talent. Om samen te bouwen aan een Olympisch klimaat door talentontwikkeling!


Het nieuwe bestuurslid zal zich hoofdzakelijk bezighouden met het meidenvoetbal binnen de stichting.

 

De uitdaging

De uitdaging is onze organisatie toekomstbestendig te maken,

Het bestuur

Het bestuur, bestaande uit vijf bestuursleden, verdeelt onderling de aandachtsgebieden op basis van collegialiteit, bestuurt op hoofdlijnen en volgt de missie en visie van Deltalent. Het bestuur komt gemiddeld één keer per kwartaal bijeen voor de bestuursvergadering. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar met een maximale verlenging van 2 periodes. De functie is onbezoldigd.

Wie zoeken wij?

Deltalent zoekt een ervaren bestuurder met passie voor sport en onderwijs  die in de komende jaren met energie en enthousiasme op strategisch niveau wil bijdragen aan het behalen van onze doelen. Onze ideale kandidaat weet goed te balanceren tussen besturen op afstand en inhoudelijke betrokkenheid en heeft bij voorkeur feeling voor talentontwikkeling. Daarnaast is onze nieuwe bestuurder een teamspeler en in staat om buiten de gebaande paden te denken. In de samenstelling van ons bestuur streven wij naar een optimale mix van competenties en karakters, alsmede een goede afspiegeling van onze achterban. Vrouwelijke bestuurders worden nadrukkelijk uitgenodigd zich voor deze rol te melden.

Competentieprofiel

Affiniteit met talentontwikkeling in de sport

Bestuurlijke ervaring

Sociaal vaardig, sterke verbinder

Is creatief, initiatiefrijk en innovatief

Constructief kritisch

Teamspeler

Procedure

Gesprek met voorzitter en manager.

Na wederzijdse overeenstemming voordracht aan de andere bestuursleden.

Tijdbesteding en activiteiten bestuurslid

Een exacte tijdsbesteding voor deze functie is niet te geven. In deze functie bent u gedurende het hele jaar actief. Uw activiteiten bestaan minimaal uit het bijwonen van de bestuursvergaderingen, , het onderhouden van contacten met de manager en externe relaties zoals o.a. verenigingen en coaches  in de Delta

Periode van benoeming

De benoeming vindt plaats door een besluit van de bestuursvergadering. De zittingstermijn bedraagt 4 jaar met een mogelijkheid tot tweemaal een herverkiezing.

 

Voorwaarden

De functie bestuurslid is een vrijwilligersfunctie.

 

 

 

Hoe te reageren

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u solliciteren door het mailen van een brief met motivatie vergezeld van een cv met relevante ervaring naar Deltalent t.a.v. Dhr. Engelen Knipplein 11 4702 GN Roosendaal of mailen naar t.engelen@curio.nl
Indien u dit wenst, kunt u informatie inwinnen bij de voorzitter Dhr. H. Kruis, telefoonnummer+31622749459 of bij Dhr. A. Engelen +31612963059.  

Informatie over Deltalent kunt u vinden op onze website www.deltalent.euProfiel bestuurslid meidenvoetbal.Is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor het door ontwikkelen van de sport meidenvoetbal voor de korte en ( middel) lange termijn.


Is medeverantwoordelijk voor het werven van nieuwe talenten en behoudt bestaande


Is medeverantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met KNVB ,de verenigingen en de coaches en bouwt bestaande initiatieven verder uit.


Heeft een bestaand netwerk en is betrokken bij het meidenvoetbal.