MISSIE DELTALENT

Jonge mensen (vanaf 11 jaar), uit diverse sporten, de mogelijkheid bieden om door middel van extra trainingen hun talenten te kunnen ontwikkelen, van regionaal naar nationaal niveau, in volledige harmonie met onderwijs.

Jonge mensen hun talenten laten ontwikkelen en vanuit hun topsporterrol als ambassadeurs laten optreden binnen de breedtesport, zodat daar ook een groei gaat ontstaan.

Voor acht à tien sporten de mogelijkheid creëren om dagelijks van 08.00 – 09.30 uur te kunnen werken aan de ontwikkeling van talenten, onder leiding van deskundigen. Uiteraard geldt dit ook voor sporters met een beperking. We streven er daarbij naar dat de sporters op hun eigen school blijven. Zij hoeven dus niet naar een LOOT- of ROC-school.


VISIE

In 2023 sporters uit de Delta, uit diverse sporten, mee laten doen op nationaal of internationaal niveau.

In 2023 meer jeugdige sporters laten sporten bij diverse verenigingen in de Delta.

In 2023 is Deltalent een stichting die met behulp van sponsoring en een eigen bijdrage van de sporters volledig zelf supporting is, die minimaal 6-8 sporten ondersteunt.


KERNWAARDEN

De sporter doet vrijwillig mee maar niet vrijblijvend en toont ambitie om in zijn/haar sport van regionaal naar nationaal niveau door te groeien.

De sporter van Deltalent heeft tijd en bereidheid om 2 of 3 keer per jaar jonge kinderen te stimuleren om een sport te beoefenen.

De trainers van Deltalent zorgen voor een optimaal overleg met trainers van clubs en bonden om een optimaal resultaat uit de trainingen te behalen.

De sporter van Deltalent is bereid om een positieve bijdrage te leveren tijdens de trainingen om ook de mede sporter op een hoger niveau te laten komen.

Deltalent is faciliterend en onafhankelijk.