Deltalent door Talent, voor Talent!

Deltalent is een organisatie die zich inzet voor talentontwikkeling van jongeren van 12 t/m 18 jaar, om deze van regionaal naar nationaal niveau te begeleiden. Dit wordt gedaan in de Delta, dit is van Zeeland tot Tilburg en van Rotterdam tot Antwerpen. Met als doel een Olympisch klimaat creëren in de Delta.
De organisatie wil dit in de toekomst doen bij 8 tot 10 verschillende sporten, momenteel is er talent begeleiding voor de sporten hockey, atletiek, volleybal, schaatsen, voetbal en handbal. Deltalent wil door middel van extra begeleiding en trainingen de sporters klaarstomen voor topsport. De sporter moet leren omgaan met begeleiding, supporters, sponsoren en maatschappelijke verantwoording. Tevens krijgen de talenten medische ondersteuning. Dit alles wil de organisatie bereiken door verschillende facetten.
Allereerst krijgen de sporters extra trainingen/ begeleiding van huidige of oude nationale topsport trainers en sporters om hun sport niveau te verhogen. Dit wordt gedaan door ochtend- en middag trainingen op verschillende locaties. Tevens zullen de talenten hun sport niveau verhogen door professionele medische ondersteuning, dit alles dient als sportieve ontwikkeling.
De sporter dient verschillende supporters te werven en met deze supporters een relatie te onderhouden. Tevens wordt er jaarlijks een supportersdag georganiseerd waar de talenten aanwezig zijn om meer te vertellen over hun sport en om een clinic te geven. Deltalent probeert zo de sportparticipatie te verhogen. Een supporter betaalt jaarlijks 25 euro. Het talent leert om zich te verantwoorden richting supporters en leert zich verkopen, dit dient voor commerciële en sociale ontwikkeling.
Deltalent heeft verschillende sponsoren. De talenten leren om met deze sponsoren om te gaan. Het bedrijfsleven wordt bij de sport betrokken om de sportparticipatie te verhogen onder werkende mensen. Voor de sponsoren worden speciale clinic dagen georganiseerd om de werknemers van de organisaties bewuster te maken van het feit dat sporten gezond en leuk is. Dit sluit aan bij het Sportplan van de overheid. De clinics zullen gegeven worden door de trainers en de talenten. Wederom leren de talenten zich zelf verkopen en zich te verantwoorden, dit dient voor commerciële en sociale ontwikkeling.
Tot slot resulteert dit een maatschappelijke verantwoording. De talenten dienen sociale vaardigheden te ontwikkelen en worden begeleid dat ze een verantwoordelijke taak hebben richting de supporters, sponsoren en Deltalent. Maar ook bij hun vereniging en school. Tevens is het doel om de talenten boegbeelden in hun sociale omgeving te laten worden, dit alles dient als sociale ontwikkeling.

Deltalent is in volledige harmonie met school tevens kunnen de talenten op hun eigen school blijven en kunnen ze blijven sporten bij de sportvereniging waarvan ze lid zijn.

Deltalent is door talent, voor talent om samen te bouwen aan een Olympisch klimaat door talentontwikkeling!