Bestuur en dagelijkse leiding

Bestuur
Het bestuur van Deltalent bestaat uit de volgende personen.

W. van der Mast, H.Kruis, A.van Wijk, E. Coppens en R.Neutelings

Zij ontvangen geen beloning voor hun bijdrage aan Deltalent.

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding is opgesplitst in het technische aspect en de marketing en commercie aspecten en is in handen van H.Kruis en T.Engelen.

Technische aspect
H.Kruis
Directeur Johan Cruijff College
Primaire taak is het aansturen van de Deltalent trainers
E: h.kruis@rocwb.nl
M: 06-22749459

Marketing en commercie aspecten
T.Engelen
Manager TC Deltalent
Primaire taak is marketing en commercie
E: tengelen@deltalent.eu
M: 06-12963059

Postadres

Knipplein 11, 4702 GN Roosendaal

Bankrekening

NL77 RABO 0172 9238 67 t.n.v Stichting Sporttalent en Onderwijs in de Delta

BIC code RABONL2U

KvK nummer:54548659

fiscaalnummer: 8513.46.807