Deltalent jaarverslag 2019

Inleiding:

De stichting Deltalent heeft een samenwerking met diverse organisaties. De sportcoaches vallen onder het werkgeverschap van Breda Actief. Deltalent werkt bij diverse activiteiten samen met andere deelnemers zoals o.a. Breda Actief, Teamplay NAC, Jeugdsportfonds Breda Stichting Bredase Aangepaste Sporten en Overlegorgaan Bredase Amateurverenigingen. Daarnaast is er nauwe samenwerking met Curio, Sport en bewegen Breda en het Johan Cruyff College.

Deltalent bestaat sinds 2011 en heeft zich inmiddels een mooie positie in het veld van talentontwikkeling en promotie van sport  voor kinderen van 11 t/m 18 jaar in de Delta verworven. Inmiddels heeft Deltalent 7 sporten namelijk Hockey, Schaatsen, Rugby,  Atletiek, Vrouwenvoetbal ,FAST en Handbal.  Er wordt jaarlijks onderzocht of we nog sporten kunnen toevoegen.

Deltalent heeft een tweeledig doel. Het herkennen en erkennen van talenten en van daaruit het verder ontwikkelen van talenten onder leiding van een aantal zeer vakbekwame trainers. Dit gebeurt met de inzet van de sportcoaches vallende onder de subsidieregeling van de gemeente Breda en coaches die we uit eigen middelen inzetten. Binnen dit kader verzorgen we ook scholing van het kader bij verenigingen middels workshops. Het promoten en enthousiasmeren van kinderen om een sport te gaan beoefenen betaalt Deltalent uit eigen middelen.

Om deze doelen te bereiken is er een nauwe samenwerking met de gemeenten Breda, Waalwijk en Etten- Leur. Daarnaast zijn Curio en Mars Nederland voor Deltalent de belangrijkste partners.

Algemeen:

Talentontwikkeling:

Jonge mensen (vanaf 11 jaar), uit diverse sporten, de mogelijkheid bieden om door middel van extra trainingen hun talenten te kunnen ontwikkelen, van regionaal naar nationaal niveau, in volledige harmonie met onderwijs. Naast het deelnemen aan trainingen krijgen de talenten begeleiding in lifestyle (voeding en sportpsychologie). Deze workshops zijn ook voor de ouders. Daarnaast krijgen de talentencommerciële begeleiding. We brengen ze vroegtijdig in contact met supporters en sponsoren zodat zij in een later stadium daarop voorbereid zijn. Ook dienen zij hun sport te promoten aan kinderen die minder aan sport doen. Als ambassadeur houden ze “spreekbeurten “ en geven ze onder begeleiding van de trainers clinics op scholen.

In 2020 werden weer de nodige talenten gehuldigd op sportgala’s in diverse gemeenten voor hun prestaties in 2019.

Jaarlijkse bijdrage talentontwikkeling;

De kinderen die zich aangemeld hebben worden na 5 trainingen beoordeeld op hun ontwikkelbaarheid en ambitie. Vervolgens worden ze ingedeeld in niveaugroepen. Een enkeling valt gedurende het seizoen af omdat ze niet de juiste instelling, lees ambitieniveau heeft. De talenten betalen een jaarlijkse bijdrage van 125 euro. Voor deze bijdrage krijgen ze gedurende ongeveer 40 weken 1 technische training per week en mogen ze deelnemen aan het volledige programma lifestyle, commerciële begeleiding en de begeleiding van het geven van clinics. Indien ze twee technische trainingen per week willen volgen, betalen ze 50 euro extra.

Een onderdeel van de  commerciële begeleiding is het verzamelen van supporters. Ze mogen 5 supporters van 25 euro verzamelen om zo aan hun jaarlijkse bijdrage te komen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om zelf de 125 euro over te maken. We stimuleren ze echter om hun bijdrage middels supporters te verzamelen omdat dit een onderdeel is van hun “commerciële” begeleiding. Zij moeten dan namelijk zelf aan hun supporter uitleggen waarom ze willen dat ze supporter worden.

Promotie van sport

Naast talentontwikkeling hebben we ook het project Jongeren In Beweging. Binnen dit project geven we gedurende het gehele jaar clinics op 6 scholen in ontwikkelingswijken.

De kinderen van groep 6 t/m 8 krijgen eerst introductielessen van een sport binnen hun sportlessen en  daarna krijgen ze zes weken clinics in die sport. Na deze cyclus van zes weken volgt er meteen een andere sport. De talenten van Deltalent worden ingezet bij deze clinics als ambassadeur van hun sport.

Deelname aan de clinics is voor alle kinderen gratis. Op deze manier leggen we de drempel erg laag. Tijdens de laatste naschoolse trainingen in de cyclus worden tegelijkertijd de ouders en de dichtstbijzijnde sportverenigingen uitgenodigd. Daarbij wordt meteen het Jeugdsportfonds gepresenteerd, hetzij door een vertegenwoordiger van het Centrum Jeugd & Gezin op school, hetzij door een flyer die door Deltalent of de sportvereniging wordt meegegeven. Er wordt ook aan de verenigingen de gelegenheid geboden om zelf de clinics te verzorgen. Deltalent staat dan borg voor de kwaliteit van de clinics en trainingen en organiseert het traject.

 

De sporten van Deltalent in 2019

Hockey

In 2019 bestond de groep Deltalent hockeyers uit 93 talenten die zich hebben aangemeld vanuit 13 verschillende verenigingen uit de regio. Deze verenigingen zijn verdeeld te vinden in Breda, Tilburg, Raamsdonkveer, Made, Zevenbergen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Oosterhout en Dongen. Binnen Deltalent hockey wordt er op 7 momenten op 4 locaties getraind, te weten BHV Push/de Bress, HC Etten-Leur, HC Prinsenbeek en HC Zevenbergen. Twee van de trainingen vinden plaats op de dinsdag- en donderdagochtend voor school. Verder vinden de trainingen plaats op de woensdagmiddag en donderdag- en vrijdag aan het einde van de middag. Op alle locaties hebben wij toegang tot materialen en het clubhuis zonder dat er beheerders aanwezig hoeven te zijn. Binnen 2019 waren er 3 hoofdtrainers, 2 trainers en een FAST-trainster actief binnen Deltalent hockey. De FAST-training maakt een deel uit van de woensdag- en donderdaggroep.

Prestaties talenten:

Binnen hockey is het zo geregeld dat talenten op D/C-leeftijd kans maken om het districtsteam te bereiken. Vervolgens kunnen zij vanaf de B-junioren een kans maken op selectie van Nederlands opleidingsteam om vervolgens deel uit te maken van de Nederlandse B-junioren selectie en uiteindelijk vanuit de Nederlandse A-junioren door te stromen naar jong Oranje.

Binnen de groep talenten uit 2019 zaten nagenoeg D,C en B-junioren. Er waren slechts een handvol A-junioren actief. Binnen de groep van de D/C-leeftijd zijn er 5 talenten uitgenodigd voor de deelname aan de selectietrainingen voor Zuid-Nederland districtsteam en zijn er hiervan 2 geselecteerd. Verder zijn er voor het Nederlands opleidingsteam B 2 talenten uitgenodigd voor de selectietrainingen.

Meer aantrekkingskracht vanuit omgeving:

Binnen de talentengroep van de hockeyers zijn er steeds meer spelers en speelsters vanuit meerdereverenigingen actief. Het afgelopen jaar zaten er maar weinig spelers vanuit de omgeving Breda bij Deltalent en waren het voornamelijk leden van BHV Push. Het afgelopen jaar zijn daar veel leden bijgekomen die afkomstig zijn vanuit BHBC, Zwart-Wit, Etten-Leur, DDHC, Prinsenbeek en Made.

Doorstap naar hoger niveau:

In 2019 zijn er ook een aantal talenten die vanaf de hele kleine verenigingen een stap hebben kunnen maken naar een vereniging die op een hoger niveau speelt. Door deze opstap spelen deze talenten nu vaak 2 niveaus hoger dan voorheen, waardoor zij ook op hun eigen vereniging weer meer worden uitgedaagd en waaruit opgemaakt kan worden dat deze opstap mede door extra trainingen van Deltalent is mogelijk gemaakt.

Belarus 2019:

Ook dit afgelopen jaar nam Deltalent hockey  deel aan de reis naar Minsk in Belarus. Binnen deze reis hebben 10 talenten deelgenomen aan een toernooi dat werd gehouden in Minsk onder teams uit Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en Nederland (Deltalent team). Verder werd er op locatie 2 maal per dag getraind op de hockeyvelden. Ook de combinatie tussen verschillende sporten was een grote toevoeging in deze reis. De omgang en gebruiken die werden gedeeld met talenten uit een andere tak van sport dragen daarin enorm bij aan de ontwikkeling van deze hockeytalenten

 Handbal

 In 2019 trainen we met gemiddeld 40 talenten die zich hebben aangemeld vanuit 7 verenigingen uit de regio. Daarbij komen nog 5 talenten die zich via de Highschool sportklas van het Graaf Engelbrecht College hebben opgegeven. We trainen met 2 trainers 5 momenten op 3 locaties, te weten sporthal De Ganzerik in Breda, sporthal Munnikenheide in Etten-Leur en sporthal De Slagen in Waalwijk. De trainingen vinden plaats vóór schooltijd van maandag t/m donderdag. In zowel Breda als Waalwijk kan de trainer eigenhandig de sporthallen betreden zodat er geen beheerder aanwezig hoeft te zijn om te openen.

Prestaties

Vanuit de talentengroep 2018 zijn er 6 talenten geselecteerd voor het RTC-Zuid in Breda. Twee meisjes zitten op dit moment bij de U16 waarvan er één, pas 14 jaar, zelfs een uitnodiging heeft gehad voor de U18. Dit talent begon op 11 jarige leeftijd bij Deltalent.

Sporthal De Ganzerik te Breda is ook de centrale trainingslocatie voor het RTC-Zuid waarvoor de Deltalenttrainer als technisch manager is aangesteld.

Talent uit Breda

Noemenswaardig is dat ondanks het feit dat de talenten van de HS sportklas alleen op dinsdag trainen, iedereen ook op de 2e training op donderdag aanwezig is.

6 talenten spelen op dit moment bij Breda United. Dit aantal was hoger maar een aantal hebben halverwege het jaar een overstap gemaakt naar divisie teams en spelend landelijke competitie.

Een studerende ook spelend bij Breda United, loopt vanuit het Sportleerbedrijf Breda stage bij Deltalent en wil zich bekwamen als trainer/coach.

Bij het RTC trainen 9 talenten die allemaal in Breda op school zitten. 7 talenten zitten op het Graaf Engelbrecht College.

Deltalent handbal dag

Begin dit jaar waren in de sporthal De Bress in Breda ruim 100 kinderen actief op de alweer 3e Deltalent handbaldag. Vanuit het nationale team U18 waren 2 dames aanwezig om deze dag extra inhoud te geven. Onderling werden diverse wedstrijden gespeeld.

Belarus

18 handballers en 11 handbal-ouders hebben in augustus de reis naar Minsk, Belarus meegemaakt. 2 trainings/wedstrijdmomenten per dag in een eigen sporthal hebben diepe indruk gemaakt op iedereen. De synergie tussen de talenten en de Deltalent trainers van de 4 aanwezige sporten was een fantastische ervaring.

 

 Schaatsen

Zomertrainingen
Maandag 17.30-19.00 skeelertraining Deltalent + Baanselectie Breda

Dinsdag 17.30-18.30  honktraining oudste groep Deltalent
             18.30-19.45 honktraining Baanselectie Breda

Donderdag 17.30-18.30  loop sprongen training jongste groep Deltalent
                 18.30-19.45 loop sprongen training oudste groep Deltalent + BS Breda

Vrijdag 18.30-20.00 skeelertraining Deltalent + Baanselectie Breda

Wintertrainingen
Maandag 17.00-18.15 honktraining oudste groep Deltalent + BS Breda
                    
Dinsdag 17.30-18.30 ijstraining topgroep Deltalent (10 rijders) + BS Breda olv Timo Eussen (8rijders)
             18.45-20.00 ijstraining Deltalent (6 rijders)

Donderdag  17.45-18.45 ijstraining Baanselectie Breda
                  19.00-20.15 ijstraining Deltalent (14 rijders)

Vrijdag  15.45-17.00 in publieksuur na de dweil (6 talenten)
            17.15-18.15 topsportuur Baanselectie Breda ( 8 rijders)

Wedstrijden:
Doelstellingen: proberen alle pr’s te verbeteren van voorgaande seizoen, ook de Thialf Heerenveen tijden. Natuurlijk ook techniek en mentale verbeteringen.

Gewestelijke kampioenschappen

Op alle GK’s (GK supersprint, GK sprint, GK marathon, GK allround) staan zo veel mogelijk Deltalentschaatsers en Baanselectie Breda rijders aan de start.
Baanselectie altijd podium, dit kan ook worden verwacht!

Residentie Cup Den Haag + landelijke selectie NK sprint en lange afstanden 3000m
seizoen 2018-2019:
3 rijders en 1 rijdster aan de start vanuit BS Breda, alle 4 haalden daarna de landelijke selectie in Hoorn en daarna het NK sprint (3 rijders) en 3000m (1 rijdster) in Enschede
resultaat NK sprint 3 rijders top 10 (20 deelnemers, voorgeselecteerd uit de landelijke selectiewedstrijden, zie boven)
seizoen 2019-2020:
3 rijders naar Residentie Cup, vervolgens ook alle 3 naar de landelijke selectie in Groningen.
NK sprint 1 rijdster, NK 3000m 1 rijdster
NK is 14 en 15 december in Alkmaar

Landelijke selectie wedstrijd voor de landenwedstrijd junioren C en B
Seizoen 2018-2019, 1 rijder jun B (top 12 van NL), niet geplaatst voor landenwedstrijd ( 4 plaatsen)
Seizoen 2019-2020, 1 rijder jun C ( top 12 van NL) wedstrijd is 15 dec

Thialfbokaal

seizoen 2018-2019, 4 Breda rijders hebben zich geplaatst voor de Thialfbokaal in Heerenveen op 31 december. Hier reden de top 40 C- junioren en top 40 B- junioren van Nederland op de 500m en 1000m. Allen reden hier 1 of 2 persoonlijke records

Plaatsing Regioselectie NK junioren allround

Seizoen 2018-2019,  B-junioren 5 rijders, jun C 3 rijders hebben zich geplaatst voor de regioselectie zuidoost (voor plaatsing NK allround) in Den Haag en Alkmaar
Landelijke selectie NK allround junioren
Seizoen 2018-2019, B junioren 4 rijders  en  3 junioren C kwamen de vorige ronde door en reden dus de landelijke selectie in Enschede en Dronten
NK allround Junioren C en B
Seizoen 2018-2019, uiteindelijk haalden 4 junioren B en 1 junior C het NK allround

NPT, Nederlands Pupillen Toernooi ( NK pupillen) januari in  Groningen
Seizoen 2018-2019 van alle ijsbanen in NL mag de snelste pupil C, B, of A meedoen aangevuld met de snelste rijders via de landelijke ranglijst.
In de meeste categorieën Deltalentrijders aan de start.
Bijna nooit podiumplaatsen, maar seizoen 2018-2019 een 3e plaats bij pupillen B meisjes

Plaatsing Regioselectie NK supersprint
seizoen 2018-2019, 3 deelnemers aan het NK supersprint in verschillende categorieën

Plaatsing NK marathon

seizoen 2018-2019 in alle categorieën hebben Deltalentschaatsers zich geplaatst voor het NK marathon junioren/pupillen

Clinics en evenementen
- Jib
skeelerclinics, buiten schools, en de sportdagen
- skeelerclinics op De Hoogakker, en bij de regiofinale voetbal Cruyffcourt in Oosterhout
- skeelerclinic tijdens de Koningsspelen en de Special kids sportdag
- Skeeler en schaatsclinics met het SO,  Breda College Breda
- SPA scholen ploegen achtervolging Breda,
de gehele organisatie ligt al 6 jaar bij Deltalent,
seizoen 2018-2019 ook het NK scholen ploegen achtervolging, met de beste teams uit heel Nederland.

Ambitieniveau schaatsen
Minimaal 3 talenten van Deltalent stromen per jaar door naar de baanselectie Breda
Minimaal 1 talent stroomt per jaar door van Baanselectie Breda naar het RTC schaatsen

Resultaten  
2016-2017, 3 rijders door naar RTC zuid
2017-2018, 3 rijders door naar RTC zuid
2018-2019, 3 rijders door naar RTC zuid
2019-2020, naar verwachting 1 rijder door naar RTC zuid.

De taak van Deltalent is dat er weer nieuwe rijders vanuit Deltalent worden opgeleid voor de baanselectie Breda en vanuit de baanselectie Breda weer worden opgeleid voor het RTC zuid.
Binnen het gewest Noord Brabant-Limburg-Zeeland, zijn 3 baanselectie, te weten Eindhoven, Tilburg en Breda.
De afgelopen jaren zijn alleen maar rijders uit Breda doorgestroomd naar het RTC zuid.
In het RTC Zuid seizoen 2019-2020 zitten 13 rijders,  9 rijders vanuit Deltalent Breda, 2 vanuit schaatsvereniging Eindhoven, 1 vanuit Tilburg, 1 vanuit gewest Zuid Holland

Verenigingen:  
Verenigingen die actief meehelpen met clinics zijn de Striene, IJSCO, Ballangrud.

Vrouwenvoetbal

Etten-Leur groep:

Ontwikkelingen: Januari - juli 2019

15 deelneemsters, trainden op maandag en vrijdag bij Unitas ’30.

Opgeroepen voor de KNVB selectie M012 Zuid: Rouane El Allouchi en Lindsey Garittsen

Voor Soraya Oppier heeft Deltalent een aanbevelingsbrief geschreven  voor haar vervolgstudie sport aan de Universidad Catolica San Antonio Murcia in Spanje.

 

Van de MO17 Deltalent Etten-Leurgroep speelden er 6  meiden bij Unitas ’30 in het meisjes team MO17-1 op 1ste klasse niveau en 3 hebben ook in de zaal bij Bristol gevoetbald.

Soraya Oppier, Anisah Karhan en Fleur de Kinderen hebben met Bristol de KNVB district beker zaalvoetbal gewonnen. Corina Luijks vond het leuk dat deze meiden samen met haar in het team hebben gezeten. Corina speelt nu in Italië maar is vanaf de start van Deltalent meidenvoetbal erbij betrokken geweest.

3 speelsters uit de Etten-Leur Deltalent groep hebben de reis in augustus naar Belarus gemaakt (Isa Godeijns, Fleur van der Linden en Kirsten Melief) waarvan Kirsten als begeleidster en assistent trainer van de meidengroep.

Ontwikkelingen: September –december 2019

Er zijn speelsters gestopt i.v.m. studie in het buitenland, studie elders in het land, langdurige enkel en knie blessures.

Vanaf september  hebben we 8 deelnemers die in Etten-Leur op de maandag trainen.

Rouane El Allouchi zit nog steeds bij de KNVB selectie MO12 district zuid en traint op de woensdag in Dinteloord.

Fleur van der Linden en Iris Struijk spelen 2de klasse in JO14-M competitie met MO15-1 van Unitas’30.

High School:

Ontwikkelingen: Januari - juli 2019

12 deelneemsters van klas 1 t/m 4

Uit deze groep  hebben 4 meiden de trip gemaakt naar Belarus. Uit deze groep hebben 4 meiden in de jongenscompetitie gespeeld met MO14,  2 van de meiden hebben een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Speelden eerst 6de klas bij Boeimeer, daarna 3de klas bij JEKA (MBA= meiden Brabantse academie) en spelen nu 2de klasse in KNVB jongens competitie met Stedoco

Ontwikkelingen: September - december 2019

15 deelneemsters van klas 1,2 en 3

In het nieuwe schooljaar overgestapt van 2x naar 1x trainen op de dinsdag.

Hierdoor gaat de voetbalontwikkeling/-kwaliteit langzaam.

Het is en blijft wel een uitdaging voor de Deltalenttrainer.

Er zijn wel ontwikkelingen te merken onder de meiden.

Trainingsopkomst is uitstekend, houden zich goed aan de regels,

Kan beter bij sommigen:  v.w.b. intrinsieke motivatie  en trainingsgedrag (hard willen werken)

Voor het eerst zijn er 2 meiden teams die deelnemen aan de NAC Street League. Tot nu hebben ze alles gewonnen. Het toernooi vond plaats op 5 maart 2020.

 

Actiepunten:

-        Niveau 3de / 4de klasse

-        Niveau  2de, 1ste / hfd klasse

-        Divisie spelersgroep

Aanbevelingen om kwaliteit te waarborgen:

 

Baroniegroep:

Ontwikkelingen: Januari - juli 2019

7 deelnemers van MO13-1

Een groep ambitieuze meiden, speelden eerst 2de klasse  en vanaf januari 2019 overgestapt naar de 1ste klasse.

 

Na de zomer vakantie  zijn er 6 van deze meiden gaan trainen bij CODE ORANJE, een eigen voetbalschool binnen de club Baronie.

Hierdoor is Deltalent ook gestopt met de trainingen bij Baronie en zijn we in september 2019 begonnen bij PCP in Breda met een groep van 8 speelsters  ( 6 van Jeka , 1 van Baronie en 1 van Bavel) ondertussen zijn er 3 die nog trainen. Marcia Bouwmeester, een speelster die van hockey naar voetbal is overgestapt, speelt nu bij Bavel Vr.3 in de 3de klasse. Zij Bezit kwaliteiten om verdere stappen te kunnen maken op voetbalgebied.

NIEUWE Deltalentgroep:

m.i.v. 9 oktober zijn we gestart in Bergen op Zoom bij MOC ’17 met een nieuwe groep meiden tussen 11 en 15 jaar.

Ondertussen zijn er 4 gestopt wegens het niet kunnen combineren met school en eigen training bij de club op dezelfde dag.

 

-        Actiepunt: promoten van Deltalent meidenvoetbalprogramma bij andere vereniging in Bergen op Zoom en omgeving.

Wens:

-        Een Carrousel trainingsactiviteit met de Deltalentgroepen.

 

Atletiek

Atletiek bestaat uit de onderdelen meerkamp, FAST, speerwerpen en kogel/discuswerpen. Samen hebben ze 85 talenten

Meerkamp/FAST

In het jaar 2019 hebben gemiddeld 12 talenten deelgenomen aan de meerkamptraining en 10 talenten aan de Highschool atletiektraining. Beide groepen trainden op dezelfde locatie. Een aantal atleten van de meerkamptraining heeft ook FAST trainingen gevolgd in het Deltalent krachthonk en de talenten van de Highschool deden allemaal de FAST op een locatie bij school. Een aantal talenten trainen zowel bij de meerkampgroep als bij de Highschool.

Aan FAST trainingen geïntegreerd in Hockey hebben 60 kinderen deelgenomen. Deze werden gegeven op 2 locaties. Daarnaast hebben ook een aantal schaatsers, voetballers, hockeyster en atleten onder begeleiding van de trainster FAST trainingen gedaan bij het Krachthonk en in november/december in een gymzaal. Deze groep bestond gemiddeld uit 12 personen. De synergie tussen de verschillende sporten in deze groep is super. Er is een paar maanden een FAST training gegeven op een 3e locatie, deze kwam helaas niet van de grond.

Prestaties
De atleten die bij Deltalent trainen of trainden zijn zo goed als allemaal doorgestroomd naar wedstrijdgroepen binnen hun eigen vereniging en het RTC Midden en West Brabant.
Doorstroomdilemma is ook het niveau of trainingsopvatting van een aantal RTC trainers.
Een aantal oudere atleten zijn gestopt ivm andere opbouw trainingsweek en doorgroei naar specialisatiegroepen in hun eigen vereniging. Na de zomervakantie is de groep aangevuld met een aantal jonge atleten.
Deltalenten 2019:

 

Nationale CD spelen outdoor

Nationale CD spelen indoor

Nat CD meer-kamp

Nat ranglijst outdoor 2019

Brab meer-kamp

Brabantse Kampioen-
schappen

Ryan Heeren

8e 80m horde

6e kogel

7e JD

11e 80m horde

3e

4e 80m horde

 

6e 1000m steeple

8e ver

 

16e 1000m

 

2e discus

 

 

 

 

10e discus

 

2e speer

 

 

 

 

18e kogel

 

6e hoog

 

 

 

 

18e speer

 

 

 

 

 

 

25e hoog

 

 

 

 

 

 

8e meerkamp

 

 

Jimmy Marcera

6e 100m horde

20e 60m

 

22e 150m

 

3e 100m

 

 

13e 60m horde

 

18e 100m horde

 

3e 100m horde

 

 

 

 

 

 

1e 4x100m

Dyamo Hoek

 

8e 60 meter

 

x

 

6e 100m

 

 

11e 60m horde

 

 

 

6e 100m horde

 

 

 

 

 

 

1e 4x100m

Angel-Lynn v Vught

 

15e 600m

 

x

 

14e 60m

 

 

 

 

 

 

9e 60m horde

Djayla Hoek

2e 1000m steeple

5e 1000m

 

6e 1000m

 

4e 1000m

 

6e 1000m

 

 

 

 

11e ver

Juul de Reijdt

2e hoog

1e hoog

bles

1e hoog

1e

4e 60m horde

 

 

7e 60m horde

 

11e meerkamp

 

1e hoog

Joss Ruedisueli

 

10e 60m horde

 

11e hoog

 

3e 80m horde

 

 

13e hoog

 

 

 

4e kogel

 

 

 

 

 

 

2e hoog

Kilan Godijn

1e hoog

 

 

25e hoog

 

 

 

8e 80m

 

 

 

 

 

Senna Laureijssen

 

3e 60m horde

28e

x

4e

 

 

 

20e hoog

 

 

 

 

 

 

23e ver

 

 

 

 

Naomi Marcera

 

 

 

 

 

 

Indy Brinkman

Va sep

 

 

 

 

 

Anouk Taks

Va sep

 

 

 

 

 

Nieke Westerveen

Va okt

 

 

 

 

 

Noëlle Schalk

Va okt

 

 

 

4e

 

Tessa v Tilburg

Va dec

 

 

 

 

 

Jill Paulus

Va dec

 

 

 

 

 

(Annelin vd Biggelaar)

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGSCHOOL

Mikki Lips

 

bles

bless

11e 80m horden

3e

1e 80m horden

 

 

 

 

16e 300m horden

 

3e hoog

 

 

 

 

11e hoog

 

 

 

 

 

 

16e meerkamp

 

 

Dyamo Hoek

Zie boven

 

 

 

 

 

Nine Fransen

 

8 e60 meter

 

24e 80m

 

2e 80m

 

 

8e 60m horden

 

 

 

 

Pauline Bezems

 

 

 

x

 

 

Loïs Drent

 

 

 

x

 

5e hoog

Juul de Reijdt

zie boven

 

 

 

 

 

Joss Ruedisueli

Zie boven

 

 

 

 

 

Amber v Beek

Geen wedstrijden

 

 

 

 

 

Kira v Beek

Geen wedstrijden

 

 

 

 

 

Jimmy Marcera

Zie boven

 

 

 

 

 

 

Highschool
Bij de Olympic Moves werden de meisjes uit klas ¾ landelijk winnaar en de meisjes uit klas ½ tweede.
De jongensploeg bestond uit 1 atleet, 2 trampolinespringers en een skateboarder; zij haalden de finale niet.

Oud Deltalenten:
De meeste atleten die bij Deltalent hebben getraind blijven actief als wedstrijdlid.
Het niveau verschilt heel erg. Een aantal presteert nu op landelijk niveau en een aantal doet wel eens mee op landelijk niveau en presteert vooral goed op zuidelijk niveau. Atleten die bij Deltalent hebben getraind blijven doorgaans wel wedstrijdlid.
Bij de AB junioren wordt meer dan regelmatig een NK medaille gewonnen door oud Deltalenten. Bij Zuidelijke- en Brabantse kampioenschappen is dit aantal heel groot.

Vwb de FAST sporters kunnen we alleen zien dat ze een goede lichamelijke ontwikkeling doormaken maar we weten niet hoe zich dat in hun eigen sport vertaalt naar prestaties. Hoewel afgelopen jaar schaatser Jarle Gerrits en NAC keeper Bart Verbruggen zich in Jong Oranje geschaatst en gevoetbald hebben.

Verenigingen:
De verenigingen in West-Brabant trekken helaas niet gezamenlijk op. De atleten bij Deltalent komen op het moment wel van meerdere (5) verenigingen en dat is een grote winst ten opzicht van andere jaren.

 

Kogel/discus

kogel/discusgroep Deltalent 2019

Sinds Jacqueline Goormachtigh de Kogelstoot en discuswerptrainingen van Deltalent voor haar rekening neemt is de groep door haar professionele aanpak van nationaal naar internationaal niveau gestegen. Er waren afgelopen seizoen weer trainingsstages in Duitsland en Portugal. 

In 2019 was een bijzonder jaar met 2 finale plaatsen tijdens de EK u20 in Boras en een gouden medaille!

Ook omdat 3 topatleten doorgroeiden naar Papendal, Amerika en Duitsland om daar hun carrière voort te zetten

 

 

Medaille spiegel 

A Junioren:

NK’s

Nationale ranglijst

Mattijs Mols

Zilver indoor kogel

Goud Kogel

Zilver discus

 

2de

1ste            EK u20 limiet

2de

6de

Lotte Smink

5de discus

6de

B junioren

 

 

B junioren

 

 

Alida van Daalen

Goud kogel NKJ indoor

Goud kogel NKJ

Goud discus NKJ

Brons discus NK

Goud EK u20

 

Kogel MA

1ste      

1ste          EK u20 limiet

1ste          EK u20 limiet

3de  Senioren

3de  Discus 1ste allertijden u18

1ste  World ranking  u18

3de  u20

C junioren

 

 

Lotte Haest

Brons Discus 

Brons kogel

Discus NKJ 

Kogel NKJ 

 

1ste

4de

3de

6de

 

D jongens

 

 

Jarno van Daalen

Brons indoor kogel

Zilver kogel

Goud discus

 

3de

1ste

 

 

 

Remco Goetheer

Brons indoor kogel Brons  kogel NK

 

4de

Shaquille Bleecke

5de NK

6de

 

Nina de Poorter

6de  NK

6de 

Enid Duut

US

6de

 

 

Het was een topjaar voor de kogel/discus groep:

Mattijs Mols uit Tilburg kwalificeerde zich voor het EKu20. Waar hij uiteindelijk  10e werd!

Hij werd 1ste tijdens de ECCC in Portugal met 19.40m

Hij ging dit jaar meters vooruit en eindigde zijn junioren jaar met 19.53m met de kogel!

Alida van Daalen won vorig jaar nog zilver op de EKu18. Dit seizoen werd ze 1ste op 17 jarige leeftijd  tijdens de EKu20.

Behaalde de beste prestatie allertijden in Nederland met haar 58.28m met de discus. Ze staat 1ste op de World Ranking u18!

Lotte Haest uit Bergen op Zoom is pas 15 jaar en heeft een progressie gemaakt van 35m naar 42m met de discus.

Ze is zich nu aan het voorbereiden om de limiet te werpen voor de EKu18 in 2020!

 

 

 

 

 

Speerwerpen

In 2018 hebben gemiddeld 8 talenten deelgenomen aan de trainingen op 2 locaties. In de zomermaanden in Breda en in de wintermaanden in Bergen op Zoom in de zaal met werpnet. Daarnaast zijn we met heel de groep op trainingsweekend  geweest in Kortrijk ( België )

Prestaties

De meeste talenten zijn pas begonnen met deze specialisatie maar maken flinke stappen en  vorderingen op nationaal niveau.

Jonkers Dimitri : Finalist Lokeren                         66,84 m              

Juliaan De Leeuw :                                              53,22 m               overgang naar senioren

Pols Chuck :                                                        46,71 m            

Gelderblom Fenna : deelname C spelen                  31,16 m

Elsa de Lange                                                       34.44m

Glen Pols                                                              44,09 m                  overgang naar senioren

 

Verenigingen:

De trainers van die verenigingen komen regelmatig naar de trainingen van Deltalent voor overleg over trainingsmethoden.

Rugby

In 2019 zijn er rugbytrainingen op 2 locaties en 3 trainingen. Breda op maandag en woensdag en Roosendaal op maandag. Er trainen gemiddeld 42 rugbytalenten.

  1. 1.      Missie van Rugby Deltalent

1.1         Rugbyers (van 11 – 18 jaar) de mogelijkheid bieden om door middel van extra trainingen hun talenten te kunnen ontwikkelen van lokaal, regionaal naar nationaal niveau, in volledige harmonie met onderwijs.

1.2         Rugbyers hun talenten laten ontwikkelen en vanuit hun topsporterrol als ambassadeurs laten optreden binnen de breedtesport, zodat daar ook een groei gaat ontstaan.

1.3         De mogelijkheid creëren om 2x per week te kunnen werken aan de ontwikkeling van talenten, onder leiding van deskundigen. We streven er daarbij naar dat de rugbyers op hun eigen school blijven. Zij hoeven dus niet naar een Topsport Talent school.

 

  1. 2.      Beschouwing

2.1         Gewenst instapniveau

2.1.1      De rugbyer doet vrijwillig mee maar niet vrijblijvend en toont ambitie en aanleg om in de rugbysport van regionaal naar nationaal niveau door te groeien.

2.1.2      De trainers van Deltalent zorgen voor een optimaal overleg met trainers van verenigingen en deelnemende rugbyers;

a. rugbyers met de juiste ambitie en aanleg toegang te verlenen tot de programma’s

b. een optimaal resultaat uit de trainingen te behalen en mede hierdoor de rugbyer op een hoger niveau te brengen.

 

  1. 3.      Ambities

3.1         Doorstroom naar regionale programma’s

Rugby Deltalent verwacht dat 25 % van de deelnemers aan het Rugby Deltalent doorstroomt naar regionale selecties.

3.2         Doorstroom naar nationale programma’s

RN organiseert voor selecties U16, U17 en U18 programma’s. Rugby Deltalent verwacht dat 5 van de 40 deelnemers aan Rugby Deltalent doorstroomt naar bovengenoemde nationale selecties.

3.3         Resultaten: in 2019 wordt door 50 % van de deelnemers deelgenomen aan de RDD dagen

3.4         Resultaten: in 2019 maken 3 deelnemers deel uit van de nationale U16 selectie en 2 van de nationale U18 selectie.

Promotieactiviteiten

In april en november zijn er promotie clinics georganiseerd bij de BRC. Naast een voorlichting wordt er rugbytraining aangeboden. In totaal nemen 50 spelers aan beide clinics deel.

In augustus bezoekt een stevige deputatie (11 spelers en 2 coaches) Belarus samen met andere Deltalentsporters.

Samenwerking RAZ

In November vindt een gesprek plaats met vertegenwoordigers van het bestuur RAZ, de hoofdcoach Deltalent Rugby en een bestuurslid Deltalent. Gesproken is over mogelijkheden elkaar te versterken door effectief samenwerken. Voor resultaat is het te vroeg. Nog geen terugkoppeling ontvangen.

Resultaten uit het verleden

Rugby Deltalent is in 2018 toegevoegd aan Deltalent en nu bezig met haar 2e seizoen. Ten opzichte van 2018 is geen groei waarneembaar. Het aantal deelnemers blijft gelijk. Roosendaal neemt de plaats in van Etten-Leur. Andere verenigingen uit de Delta tonen nog geen interesse in het aanbod van Rugby Deltalent.

 

Bestuur Deltalent maart 2020