Samenwerkingen in Brabant/Zeeland, inschrijven voor handbaltalenten met passie en ambitie!

Beste handballiefhebbers,

Samen willen we meer kinderen aan het handballen krijgen maar ook willen we ambitieuze handbal(st)ers in de gelegenheid stellen om op nog meer momenten extra trainingen aan te bieden.

Samen is samenwerken!!!

De HandbalSchool Brabant en Deltalent zijn een samenwerking aangegaan om bovenstaande initiatieven verder te ontwikkelen en hebben dit voorgelegd aan de Handbalverenigingen en het Nederlands Handbal Verbond.

Hieronder willen wij duidelijkheid geven rondom de bestaande initiatieven en om handbaltalenten de mogelijkheid te bieden zich in te schrijven voor de HandbalSchool seizoen 2017/2018 en daarnaast bij de talententrainingen bij Deltalent/HandbalSchool Brabant.

HandbalSchool Brabant

HandbalSchool Brabant is drie jaar geleden opgericht, en richt zich op het ontwikkelen van talenten in Brabant/Zeeland. Dit doen wij door trainingen en oefenprogramma’s aan te bieden voor de geselecteerde deelnemers (spelers en keepers) in Brabant/Zeeland. Trainingen vinden plaats op zaterdag van 9:00 tot 15:00 in Udenhout. In totaal trainen 6 groepen die 2 uur trainen, onder begeleiding van hooggekwalificeerde trainers. Ook wordt er specifieke keeperstrainingen gegeven en aandacht besteed aan mentale en fysieke aspecten, waaronder sportmedische begeleiding. Voor het seizoen 2016/2017 kan er weer opnieuw ingeschreven worden via: http://handbalschoolbrabant.nl/inschrijven/inschrijfformulier

HandbalSchool Brabant heeft de wens om naast de zaterdagtrainingen ook doordeweekse trainingen te organiseren. Vorig jaar is er een pilot gestart met “stichting Tophandbal Langstraat”, en zijn er gesprekken gevoerd met een aantal clusters. Uiteindelijk is hieruit in West-Brabant een clustertraining op maandagavond gestart voor de C-jeugd categorie, waaraan momenteel 32 kinderen aan deelnemen. Het cluster verenigingen in West-Brabant hebben aangegeven dit naar de toekomst te willen continueren en zelfs uit te breiden. De trainingen zijn bedoeld voor alle handballers die extra willen trainen, en richt zich daarmee niet uitsluitend op talenten.

NHV en HS Brabant hebben al enige tijd de wens om samen te werken met onderwijsinstellingen. Dit schooljaar is er op het voorgezet onderwijs op Graaf Engelbrecht te Breda gestart met High School handbal. Dit omvat extra trainingen voor leerlingen op dinsdag- en donderdagochtend vóór de reguliere lesuren. Naast handbal worden ook andere sporten aangeboden, zoals voetbal in samenwerking met NAC.

Scholengemeenschap ’t Rijks (een lootschool) wil vanaf september met een pilot starten met een sportklas, waar gelijk aan het Graaf Engelbrecht in de ochtenden getraind wordt.

Deltalent is een organisatie die zich inzet voor talentontwikkeling van jongeren van 11 t/m 18 jaar, door hen te begeleiden van regionaal naar nationaal niveau. Dit wordt gedaan in het gebied de Delta, dit is van Zeeland tot Tilburg en van Rotterdam tot Antwerpen, met als doel een Olympisch klimaat creëren in de Delta. De organisatie wil dit in de toekomst uitbreiden tot 8 a 10 verschillende sporten, momenteel is er talent begeleiding voor de sporten hockey, atletiek, volleybal en schaatsen. Deltalent wil door middel van extra begeleiding en trainingen de sporters klaarstomen voor topsport. De sporter moet leren omgaan met begeleiding, supporters, sponsoren en maatschappelijke verantwoording. Tevens krijgen de talenten medische ondersteuning. Dit alles wil de organisatie bereiken door verschillende facetten. Vanaf september wil Deltalent ook handbal toevoegen, door op dinsdag- en donderdagochtend in Breda, en maandagavond en woensdagochtend in Etten leur te starten met extra trainingen. Inschrijven kan via: http://www.deltalent.eu/aanmelden

Het NHV heeft voorgenomen om de toptalenten die in de nationale jeugdselecties instromen regionaal te trainen binnen een RTO (Regionale Topsport Organisatie). Voor Brabant betreft dit Brabant en Zeeland. Hier trainen dus de toptalenten. De instroom komt vanuit de HandbalSchool en komt voort vanuit de nationale scoutingsdagen. 

Inschrijving en samenwerking

Door het aantal initiatieven is afstemming van groot belang, daarom is er tussen de initiatiefnemers afgesproken dat er gekeken wordt naar de talenten in deze trajecten, en zal lopende het seizoen met elkaar gesproken worden over de vormgeving van deze trajecten.

Zijn er nog zaken die wij gemist hebben, neem contact met ons op via:

Bestuur HandbalSchool Brabant
Bestuur Deltalent
Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks (Bergen op Zoom)
Graaf-Engelbrecht- HighSchool (Breda)


wordt gesponsord door